ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ

Технически данни - Екелтрически котли

ЕлементиЕлектрически котли
M 6-30MRL 6-30MRT 6-30MR 6-30MXL 37-60MX 37-60
Микропроцесорно управление-----
Електронно многостепенно управление-----
Електронно тристепенно управление-----
Контакторно управление-----
Модулация на процесорите--
Седмично програмиране---
Циркулационна помпа
Разширителен съд--
Филтър за вода
Предпазен клапан за налягане
Защита ниско налягане---
Авариен термостат
Обезвъздушител
Конзоли за монтаж

Класификацията показва техническата характеристика на конкретна система. Класификацията се различава за останалите различните модели.

Технически данни - Екелтрически модули

ЕлементиЕлектрически модули
модул
M 6-30
модул
L 6-60
модул
L 75.90
модул
T 6-30
модул
K 6-60
Микропроцесорно управление----
Електронно многостепенно управление---
Електронно тристепенно управление----
Контакторно управление----
Модулация на процесорите-
Седмично програмиране--
Циркулационна помпа-----
Разширителен съд-----
Филтър за вода-----
Предпазен клапан за налягане
Защита ниско налягане--
Авариен термостат
Обезвъздушител-
Конзоли за монтаж

Класификацията показва техническата характеристика на конкретна система. Класификацията се различава за останалите различните модели.