Запознайте се с нас

Екотермал ООД

ЕКОТЕРМАЛ се създава през 1992 г. Като ЕТ „Екотермал“ с ясна цел – заемане на
появяващата се пазарна ниша на локалното отопление.

От прохождането си и до момента фирмата се установява все по-стабилно на вътрешният пазар благодарение на целенасочената ориентация на икономическата си политика към по-пълното задоволяване на потребностите на крайният клиент.
Основни направления са доставка и монтаж на отопление, вентилация, климатизация, слънчеви, газови инсталации, ВиК и хидрофорни уредби.

20201218_114638 copy

Характерно за „Екотермал“ е непрекъснатият стремеж към усвояването на новите технологии и водещи браншови тенденции в световен мащаб.

За по-доброто задоволяване нуждите на пазара през 1995 г. Фирмата разкрива
производствена дейност със следните изделия:

Untitled-13
Untitled-12
 • Електрокотли с контакторно и електронно управление
 • Слънчеви колектори и комплеткни слънчеви инсталации
 • Комбинирани котли на твърдо гориво, ток и нафта
 • Отоплителни тела /лири/ за баня
 • Комбинирани бойлери от 300 л. до 2500 л.
 • Колекторни кутии

За няколко години компанията става безспорен лидер в производството на котли с електронно и контакторно управление. Изделията, които произвежда са с високо качество, отличен дизайн и конкурентни цени. Доказателство за това са следните отличия Златен медал от „Пловдивски панаир“ – 1997 г. за електрокотли и слънчеви колектори, Сребърен лъв от изложение „Произведено в България“ – Варна 1997 г.

Фирма „Екотермал“ доставя цялата гама от материали и съоръжения в сферата на отоплението, климатизацията, водопроводните, газовите и слънчеви инсталации.

С оглед разширяване на търговската дейност „Екотермал“ създава широкомащабна дистрибуторска мрежа покриваща територията на цялата страна.

От 2001 г. Сертификат за СЕ маркировка за електрокотли. 

От 2002 г. се регистрира „Екотермал“ ООД придобивайки активите и пасивите на „Екотермал“ ЕТ. 

От 2008 г. компанията въвежда система за управлението на качеството в съответствие със стандарт EN ISO 9001:2008. Конкурентноспособността на изделията и услугите на „Екотермал“ са продукт на логистичният подход при управлението на производственият процес.

Кой сме ние ?

Светът, в който живеем се променя бързо и предлага все по-нови и ефективни начини за ефективно отопление

Цели на фирмата

ЕКОТЕРМАЛ си поставя приоритетни цели, което позволява да се планира дейността в дългосрочен и краткосрочен аспект:

 • Спечелването на все по-широк кръг от клиенти
 • Максимално задоволяване на декларираните и очаквани изисквания на потребителите
 • Ефективно управление и оптимизиране на процесите в Организацията
 • Създаване възможност за пълноценна реализация на всеки служител и сътрудник на Организацията в рамките на своята компетентност и правомощия, за осъществяване на целите по качество
 • Недопускане на предпоставки за възражения и рекламации

Партньори

Към днешна дата в портфолиото ни влизат редица фирми от България, Албания, Румъния, Сърбия, Черна Гора, Турция, Гърция и Косово.

България

Румъния

Косово

Унгария, Узбекистан, Гърция и Македония