MRT 6-30

Електрически котел с тристепенно управление 6-30 MRT

Tристепенно управление представлява пропорционален регулатор на температура, който регулира температурата на водата в котелното тяло според разликата между зададената температура от стайния термостат и текущата температура в отопляваните помещения.

Произвеждани модели MRT: – 6kW, 8kW, 10kW, 12kW, 15kW, 22kW, 30kW. Моделите до 12kW електрически котли, могат да се захранят монофазно и трифазно. Всички останали котли се захранват с трифазно напрежение.

Данни за продуктитеMRТ 6-30KW
ЕдиницаMRT 6MRT 8MRT 10MRT 12MRT 15MRT 18MRT 22MRT 24MRT 30
Номинална топлинна мощностkW6810121518222430
Сезонна отоплителна енергийна ефективност%36,7236,7236,7236,7236,7236,7236,7236,7236,72
Клас на енергийна ефективностЕнергиен етикет 6 mrl/kЕнергиен етикет 6 mrl/kЕнергиен етикет 6 mrl/kЕнергиен етикет 6 mrl/kЕнергиен етикет 6 mrl/kЕнергиен етикет 6 mrl/kЕнергиен етикет 6 mrl/kЕнергиен етикет 6 mrl/kЕнергиен етикет 6 mrl/k
Полезна отоплителна мощностkW5,967,949,9311,9214,917,8721,8523,8229,79
Коефицент на полезно действие%99,399,399,399,399,399,399,399,399,3
Разход на спомагателно електрозахранванеkW0,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,006
Ниво на звукова мощностdb333333333333333333
Декларация за съответствие Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне
Паспорт Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне
ХарактеристикаMRT 6-30KW
ЕдиницаMRT 6, 8, 10, 12MRT 15MRT 22, 30
Максимална мощностkW6, 8, 10, 12 kW15 kW22, 30 kW
Обем на котелното тялоdm38,98,98,9
Захранващо напрежениеV240/400400400
Височинаmm700700700
Ширинаmm385385385
Дълбочинаmm260260260
ХарактеристикаMRT 6-30kW
Максималнo работно наляганеMPa0,25
Изпитателно наляганеMPa0,40
Регулиране темп. на топланосителя° C30-90
управление на стайната температура.° C5-30
Присъединителни размери ВОИ 6-30kWG1"
Коефицент на полезно действие%99.30
Характеристики:

✓ Електрическите котел MRТ с тирстепенно управление има авариен (блокиращ) термостат, циркулационна помпа, разширителен съд и пресостат.

Модул Т 6-30

Електрически модул с тристепенно управление  6-30 T

Tристепенно управление представлява пропорционален регулатор на температура, който регулира температурата на водата в котелното тяло според разликата между зададената температура от стайния термостат и текущата температура в отопляваните помещения.

Произвеждани модели Модул-T – 6kW, 8kW, 10kW, 12kW 15kW, 22kW, 30kW

Данни за продуктитеT 6-30KW
ЕдиницаT 6T 8T 10T 12T 15T 18T 22T 24T 30
Номинална топлинна мощностkW6810121518222430
Сезонна отоплителна енергийна ефективност%36,7236,7236,7236,7236,7236,7236,7236,7236,72
Клас на енергийна ефективностЕнергиен етикет 6TЕнергиен етикет 8TЕнергиен етикет 10TЕнергиен етикет 12TЕнергиен етикет 15 mrlЕнергиен етикет 15 mrlЕнергиен етикет 22TЕнергиен етикет 22TЕнергиен етикет 30T
Полезна отоплителна мощностkW5,967,949,9311,9214,917,8721,8523,8229,79
Коефицент на полезно действие%99,399,399,399,399,399,399,399,399,3
Разход на спомагателно електрозахранванеkW0,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,006
Ниво на звукова мощностdb333333333333333333
Декларация за съответствие Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне
Паспорт Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне Изтегляне
ХарактеристикаT 6-30KW
Максимална мощностkW6-30kW
Обем на котелното тялоdm38,9
Захранващо напрежениеV240/400
Височинаmm645
Ширинаmm315
Дълбочинаmm270
ХарактеристикаT 6-30kW
Максималнo работно наляганеMPa0,25
Изпитателно наляганеMPa0,40
Регулиране темп. на топланосителя° C30-90
управление на стайната температура.° C5-30
Присъединителни размери ВОИ 6-30kWG1"
Коефицент на полезно действие%99.30
Характеристики:

✓ Електрическите модул Т с тирстепенно управление има авариен (блокиращ) термостат, циркулационна помпа, разширителен съд и пресостат.

Предимства накратко

Най-удобно решение за отопление

Постоянното отопление е важен елемент от съвременния живот. Поточните електрокотли от гамата на Екотермал с тристепенно управление MRТ и Модул-Т се предлагат в различни варианти с широка гама отоплителни мощности от 6 до 30 kW. Идеални са за апартаменти, еднофамилни къщи и офиси.

Наслаждавайте се на отличното качество

Котлите и модулите Екотермал MRТ и Модул Т : са леки и доста компактни. Монтажът им е изключително удобен – необходимо е единствено да бъде закачен на стената и подвързан към електрическата мрежа. Поддръжката също е уникално опростена. Свалят се няколко винта от лицевата страна и ето че най-важните компоненти са достъпни. Така и работните часове на сервизния техник са сведени до минимум.

Смарт електроника и висока степен на комфорт

Ползването на уреда доставя истинска радост с интуитивната концепция за управление. Прегледният контролен панел с бутони и графичен дисплей е много удобен за ползване, а всяка стъпка е лесна като детска игра.

Препоръки

За всеки монтаж е препоръчително да се изработи проект. Монтажът, може да извършва само от специалист, оторизиран за тази дейност. Монтажът на котела трябва да отговаря на действащите предписания, норми и настоящата инструкция. Регулирането и пускането му в експлоатация трябва да се извършва само от сервизен техник, одобрен от доставчика.