Кой сме ние ?

Нашият уеб сайт адрес е : www.ecotermal.com

Политики за поверителност

Промени в нашата Декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме или коригираме настоящата Декларация за поверителност по всяко време по наше усмотрение. При актуализации на Декларацията ние ще отразим датата на промяна в началото на тази страница, като тези промени ще бъдат в сила след датата на последната редакция. Съветваме Ви периодично да преглеждате тази декларация за поверителност, за да бъдете информирани за това, как се защитава Вашата информация.

Въпроси

Ако имате някакви въпроси или съмнения относно опазването на поверителността на Вашите данни при ползването на този сайт, моля да ги отправите към уеб администратора на sales@ecotermal-bg.com

Предоставяйки информация посредством този уебсайт, Вие давате съгласието си за предоставяне на информация, съгласно описаното по-горе.

Ние сме установили разумни търговски стандарти на технологична и оперативна сигурност за защита на цялата информация, предоставена от посетители на този уебсайт срещу нерегламентиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Информационните средства за обработка на данните се избират и прилагат по начин, позволяващ:

  • Те да са достъпни за упълномощените за това лица (достъпност).
  • Осигуряване на достоверността и идентификацията им (достоверност)
  • Контрол на цялостта им (ненарушеност)
  • Защита от неупълномощен достъп (поверителност)

Ecotermal.com се грижи за защитата на сигурността на личните данни чрез такива технически, организационни и структурни мерки, които гарантират подходящо ниво на защита спрямо рисковете, възникващи от съхранението на лични данни, и при обработката на данните запазва.

Конфиденциалност: предпазва информацията, за да имат достъп до нея единствено упълномощените лица.

Ненарушеност: гарантира точността и цялостта на информацията и методите за обработката й.

Достъпност: полага нужните грижи за да могат упълномощените лица при нужда действително да достигат до информацията, и да разполагат с необходимите средства

Защита на личната неприкосновеност на деца.

Ние разбираме важността от защита на личната неприкосновеност на децата в интерактивния онлайн свят. Този уебсайт не е предназначен за или умишлено насочен към деца под и на 16-годишна възраст. Ние нямаме политика да събираме умишлено или да пазим информация за лица под 16-годишна възраст.

Промени в нашата Декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме или коригираме настоящата Декларация за поверителност по всяко време по наше усмотрение. При актуализации на Декларацията ние ще отразим датата на промяна в началото на тази страница, като тези промени ще бъдат в сила след датата на последната редакция. Съветваме Ви периодично да преглеждате тази декларация за поверителност, за да бъдете информирани за това, как се защитава Вашата информация.

Въпроси

Ако имате някакви въпроси или съмнения относно опазването на поверителността на Вашите данни при ползването на този сайт, моля да ги отправите към уеб администратора на sales@ecotermal-bg.com

Предоставяйки информация посредством този уебсайт, Вие давате съгласието си за предоставяне на информация, съгласно описаното по-горе.